Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

17. - 21. února: Troják - LVK - 1.S, 2.S, 3.AB, 4.AB, 5.AB
17. - 21. února: Hraběšice LVK 7.A,B
3. března od 16 h: Třídní schůzky + schůze důvěrníků KRPŠ
3. - 6. března: Sběr papíru
17. března od 16 h: Školička nanečisto (pro budoucí prvňáčky)
Chtěla bych především poděkovat za velmi obětavou práci svým žákům z 8. C a jejich rodičům, žákům z 9. B, Mirkovi Obšnajdrovi z 9.S, paní učitelce Lindě Bartošové, Jitce Tomkové, Lucce Daňkové, Renatě Stokláskové, paní sekretářce Danušce Pajorové, panu školníkovi a panu učiteli Jardovi Krejčímu, mnoho díků patří všem z družinky, kteří se na akci osobně podíleli, taktéž paní učitelky, které akci absolvovaly se svými třídami si zaslouží zvláštní dík, všem přispěvatelům a samozřejmě vedení naší školy, protože jedině s vámi všemi se podařilo za benefiční den získat pro Nikolku 15 200Kč!!!
I přes nepřízeň počasí se akce podařila velmi dobře a všichni si mohli užít nejen dobroty, hry, ale i diskotéku, kterou organizovala Anna Marie Kutějová z 9. B a techniku zajišťoval Marek Hradil s Danielem Bělunkem.