Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

17. 12. 2019: Tvořivé odpoledne v ŠD (14:00 - 17:00)
7. 1. 2020: Konzultační hodiny (15:30 - 16:30)

V Křížové proběhlo setkání mládeže z Polska, ČR a Něměcka. Místem konání byl zámecký areál Mezinárodního konferenčního centra v Křížové.Majitelem centra je Nadace Krzyżowa pro Evropskou dohodu, nezávislá polská nevládní organizace, která se snaží o toleranci, mír, porozumění a vzájemný respekt mezi všemi evropskými národy.

Celkem se účastnilo 35 studentů z různých škol a různého věku. Pod vedením lektorek se tyto tři skupiny stmelovaly, poznávaly a seznamovaly pomocí nejrůznějších aktivit a her. Program byl zaměřen na „fair play, fair life“. Cílem projektu bylo propojit jednotlivé země, poznat kulturu sousedních států, pochopit smysl fair play nejen ve sportu, ale i fér chování k různým národnostem, kulturám, ostatním lidem. Žáci byli nuceni komunikovat v různých jazycích s ostatními členy týmu, dorozumívat se s nimi nejen při různých hrách a aktivitách, ale i při sportovních soutěžích, aby dosáhli co nejlepších výsledků. Během pobytu proběhl celodenní výlet do Vratislavi, kde žáky čekala prohlídka fotbalového stadionu. Při prohlídce bylo možno prohlédnout si zákulisí fotbalových utkání nebo koncertů světoznámých interpretů – šatny, wellness, konferenční prostory apod. Odpoledne si pak žáci mohli prohlédnout historickou část města s památkami.

 

Během posledních dvou dnů probíhaly tři půldenní workshopy vedené profesionálními trenéry. Capoeira, parkour a fotbal. Postupně si žáci vyzkoušeli všechny tři sporty, byli seznámeni s hlavní myšlenkou a pravidly daného sportu, lektoři jim osvětlili základní prvky, cviky a především smysl daného sportu. Žáci měli možnost vyzkoušet si různé prvky a cviky s dopomocí lektorů i bez ní, spousta z nich posunula své hranice a vyzkoušela něco, co dříve neznala.

Celý pobyt bych hodnotila jako velmi zdařilý, podnětný a smysluplný. Cíle projektu byly splněny, žáci se naučili spoustu nových věcí, oživili slovní zásobu – angličtina, němčina, poznali nové lidi, jejich kulturu, život. Seznámili se s různými sporty, jejich pravidly, vyzkoušeli si tyto sporty pod vedením trenérů, a to vše navíc v nádherném prostředí zámeckého areálu Mezinárodního centra.