Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. 6.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

V pátek 14.června 2024 se již tradičně zúčastnili žáci 4. a 5. ročníků a 8. a 9. ročníků divadelního představení v anglickém jazyku, které se konalo v Klubu Teplo v Přerově pod taktovkou Divadelního centra Zlín.
Pro žáky 1. stupně bylo letos připraveno představení pohádky John and Mary. V netradičním příběhu dvou sourozenců byla prostřednictvím hlavních hrdinů představena témata jako přirozená ochrana přírody, schopnost orientovat se v přírodě bez jakýchkoliv technických vymožeností či úcta ke starším lidem.
Žáci 2. stupně shlédli představení Peter Black 2 - A New Beginning, volně navazující na loňské představení Peter Black, v němž je rozehrán příběh člověka, který v průběhu jednoho dne přišel doslova o všechno. Jeho opětovný start od nuly je motivovaný základními lidskými potřebami jako jsou jídlo, spánek, teplo, práce, přátelé a rodina. Peter Black jako člověk z ulice začíná svou novou cestu za prací. Prochází sérií profesí a prací, při kterých podstupuje zkoušky vlastní osobnosti a vlastních možností.
Cílem obou představení bylo atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat znalost cizího jazyka a motivovat k dalšímu rozvíjení jazykových schopností.