Základní škola Přerov, U Tenisu 4

V pondělí 25. února proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. a 3. tříd, kterého se zúčastnilo celkem 16 dětí. Po dlouhém rozhodování se nakonec za 2. ročníky na 1. místě umístila Anna Krejčí ze třídy 2. A, na 2. místě Viktorie Kovářová ze třídy 2. S a na 3. místě současně Emma Janková ze třídy 2. B a Jakub Sikora ze 2. S. Za 3. ročníky se na 1. místě umístila Marie Josepčuková ze 3. B, na 2. místě Emma Žaludová ze 3. A a na 3. místě Valérie Figurová ze 3. A. Obě děvčata, která se umístila na 1. místě, postupují do Okresního kola recitační soutěže, které se bude konat 8. 3. na SVČ Atlas. Gratulujeme všem účastníkům a přejeme hodně dalších úspěchů.