Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

8.-9. 4. od 14:00 do 18:00: Zápis do 1. ročníku
2. 4.: Konzultační hodiny 15:30 - 16:30

V úterý 18. 11. 2014 se družstvo starších dívek zúčastnilo OK ve florbalu v Hranicích
na Moravě.

Dne 11. listopadu proběhla na SVČ Atlas pěvecká soutěž "Slavíci z Přerova", které se zúčasnilo i 18 dětí z 1.stupně naší školy.

Ve středu dne 12. listopadu 2014 se uskutečnila ve SVČ ATLAS a BIOS Přerov pěvecká soutěž SLAVÍCI Z PŘEROVA pro žáky 6. - 9. tříd.
Naši školu reprezentovalo 7 zpěváků, kteří bojovali s kolegy ze škol celé přerovské oblasti. Z celkového počtu asi 60 soutěžících se naši žáci velmi pěkně umístili ve všech pásmech – zlatém, stříbrném i bronzovém. Nejúspěšnější v kategorii 6. a 7. tříd byla Veronika Jemelková z 6.B třídy, která naší škole vyzpívala 2. místo. V kategorii 8. a 9. tříd byl opět velmi úspěšný Vojta Přívětivý z 9.B třídy, který, tak jako loni, obsadil také 2. místo. Všem zúčastněným „slavíkům“ blahopřejeme.

Zapsala Mgr. Eva Skopalíková

V uplynulých čtrnácti dnech proběhlo školní kolo fotbalového turnaje pro žáky prvního stupně. Ve středu 17.9.2014 změřili své síly kluci a holky z 2. a 3. tříd a 24.9.2014 žáci 4. a 5. ročníků.

Soutěž páťáků v anglickém jazyce proběhla ve třech kolech.
1. kolo - poslech
2. kolo - písemný test s výběrem odpovědi
3. kolo - rozhovor a popis obrázku
V každém kole mohli žáci získat 20 bodů.

Umístění:
1. místo Nina Maria Poliačiková 57 bodů
2. místo Kateřina Galnorová 41 bodů
3. místo Johana Pfeilerová 39 bodů

Fotografie děvčat

Vítězná třída 2.A Ve středu 4. června proběhlo poslední kolo pětiboje - člunkový běh. Závodníci roznášeli a zpět sbírali basketbalové míče do položených létajících talířů.
Vyhrála třída, jejíž závodníci proběhli dráhu v nejrychlejším čase.

V pátek 16. května 2014 se na ZŠ Za mlýnem uskutečnila soutěž hlídek mladých zdravotníků 1. a 2. stupně základních škol, kterou pořádal Český červený kříž. Naše škola, jako jediná z Přerova, soutěžila v kategorii 1. stupně ZŠ. hlídka v soutěži Mladý zdravotník

Dne 15. 5. 2014 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově a na ZŠ Struhlovsko v Hranicích se konalo okresní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola: Z 5. tříd - František Schröpfer, Tomáš Drkoš a Ondřej Lanč, z 8.S - Matěj Dluhoš.