Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Prosíme zákonné zástupce, aby při vyzvedávání dětí ze školní družiny dodržovali následující postup:

  1. Do telefonu je nutné nahlásit jméno i příjmení dítěte + třídu, kterou navštěvuje ve škole. 
  2. Dále čekat na příchod svého dítěte ve vestibulu školy u skleněných dveří. Pokud vás tam dítě neuvidí, bude se vracet zpět do školní družiny. Vychovatelé mají nařízené neposílat děti samy před školu či na parkoviště na základě slovního požádání zákonného zástupce.
  3. Dle Vnitřního řádu ŠD připomínáme, že uvolňování dětí ze školní družiny po telefonu není možné. Děti musí mít vždy odchod písemně napsaný v Zápisním lístku, ve Zprávičkách nebo na papíře, vždy s podpisem zákonného zástupce. 

    Děkujeme za pochopení.

 Barbora Ryšánková, vedoucí vychovatelka ŠD