Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Kroužky a akce

Školní družina má šest oddělení A - F, která jsou umístěna v samostatných místnostech určených pouze pro její činnost. Školní družina V rámci ŠD jsou organizovány zájmové kroužky pod vedením pi.vychovatelek Do zájmových kroužků v rámci školy jsou děti předávány ze ŠD vedoucím kroužků, kteří je, po ukončení, předávají zpět do ŠD.

Školní družina pořádá celou řadu tradičních i spontánních akcí a obsah jejího zájmového vzdělávání zahrnuje veškeré aktivity, které dětem přináší nejen zábavu, ale i poučení, seberealizací a dává jim prostor využívat svého talentu a zájmu v mnoha oblastech.

ŠVP - Svět kolem nás

A« JE JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
V DRUŽINĚ NÁM BUDE PRIMA.

Pohoda Radost Iniciativa Místo na hraní Aktivita

je rozdělen do deseti tematických bloků (měsíců školního roku), každý blok zahrnuje čtyři průřezová témata, která umožňují široký výběr obsahu všech činností jednotlivých věkových skupin zapsaných dětí (Podrobný obsah je jako příloha Školního vzdělávacího programu školy).

ZÁŘÍ - nové listy v kalendáři.
ŘÍJEN - co se mění kolem?
LISTOPAD - lísteček už na zem spad.
PROSINEC - čertík tahá za zvonec.
LEDEN - pijeme čaj s medem.
ÚNOR - z údolíčka do hor.
BŘEZEN - za kamna vlezem.
DUBEN - píšťalky a buben.
KVĚTEN - kvítí voní světem.
ČERVEN - na prázdniny jedem.

Na těchto stránkách budeme postupně a aktuálně informovat o probíhajících i plánovaných akcích ve školní družině, o změnách týkajících se provozu a budeme zařazovat důležité informace pro rodiče.
Přivítáme kladné i záporné připomínky rodičů k provozu i organizaci ŠD, neboť vzájemná spolupráce je potřebná pro obě strany.

AKCE

Září - setkání s dětmi ZÁLESÁCKÉ DESÍTKY / BiOS Přerov / spojené s bohatým zábavným programem pro děti odd. A, B,C, D - přiblížení náplně činnosti tohoto zájmového útvaru.

Říjen - návštěva Ornitologické stanice - stálé expozice i probíhající výstavy. Návštěva Městské knihovny Přerov - TÝDEN KNIHOVEN.

Listopad - zahájení pravidelné docházky do Městské knihovny - Trávník, DRAKIÁDA - draci a dráčci všeho druhu.

Prosinec - zahájení adventu - rozsvícení vánočního stromku v hale školy písničkou, Mikulášská nadílka - bohatý program s předáním her a hraček, Čertovská diskotéka - odd.D

Leden - sportovní a pohybové aktivity na sněhu, stavby ze sněhu, bobování, soutěže a kvízy.

Únor - „DISKOŠOU V MASKÁCH" POSTAVIL JSEM SNĚHULÁKA - výtvarná soutěž

Březen - besedy nad knihou s paní knihovnicí, literární soutěže a kvízy, vítání jara.

Duben - UMÍM POBAVIT KAMARÁDY - soutěže v rámci celé ŠD, sportovní a pohybové aktivity.

Květen - sportovní hry a turnaje, malování na chodník.

Červen - DEN DĚTÍ - rychlost, obratnost, pohotovost, soutěživost - radost ze společné zábavy.