Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Ve středu 10.5.2023 se naši žáci zúčastnili okresního kola v atletice - Poháru
rozhlasu. Mladší dívky obsadily 7. místo. Na stupních vítězů skončila hned tři naše
družstva. Mladší žáci a starší žákyně obsadili shodně 3. místo.
Velkého úspěchu dosáhli starší hoši. Svými výkony vybojovali první místo a stali se
přeborníky okresu. Tím si také zajistili postup do krajského kola v Šumperku.
Přejeme hodně úspěchů v krajském kole.