Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Fotografie z lyžařského výcviku sedmých tříd, který se uskutečnil ve dnech 3.-9. února 2007 na chatě U Sovy v Ludvíkově. Jak je vidět, počasí nám přálo a kurz se po všech stránkách vydařil.

D. Zbořil