Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

30. 1. 2020: Žákovský ples

Vážení rodiče, 

berte prosím na vědomí tuto informaci od Technických služeb města Přerova. 

Z důvodu radikálního snížení výkupních cen papíru na trhu v České republice jsme nuceni v rámci projektu Sběr papíru v základních a mateřských školách přistoupit ke snížení výkupních cen této suroviny : 

S platností od 1. ledna 2020 budou výkupní ceny pro ZŠ upraveny následovně : 

0,80 Kč za kilogram odevzdaného papíru v areálu školy

1,00 Kč za kilogram odevzdaného papíru ve sběrných dvorech

Odevzdaný papír bude obsahovat pouze časopisy, noviny a knihy.

V případě, že bude papír obsahovat lepenku a karton, nebude za něj vyplacena cena a nebude započítán do soutěže. 

TSMPr si také vyhrazují právo nepřevzít karton a lepenku v rámci svozu z areálu ZŠ

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy