Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

5. 4.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Vážení rodiče,

letošní zápis do 1. tříd probíhat  v termínu 4. 4. a 5. 4. 2022 od 14 do 18 hod.

V letošním školním roce již bude zápis probíhat  za přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy je možné si vyplnit doma, vytisknout  a  přinést do školy nebo vyplníte společně se zapisujícím učitelem ve škole.

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku bude zpřístupněna ZDE od 1. dubna 2022.

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít 3 první třídy, z toho jednu sportovní třídu. 

Z kapacitních důvodů plánujeme maximálně 25 žáků na třídu. 

Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží ideálně     v období zápisu vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 
Na následujícím odkaze si můžete společně se svým budoucím prvňáčkem zasoutěžit a prohlédnout budovu naší školy
 

Informace o zápisu do 1. tříd

Kritéria výběru do sportovní třídy 1.S

Desatero pro rodiče

Jak pomoci svým dětem před nástupem do školy

Spádovost škol v Přerově