Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. - 16. 6. 2021: Fotografování tříd

17. 6. 2021 od 16:15, školní zahrada: Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ve středu 19. února 2020 proběhlo za podpory paní knihovnice z Městské knihovny na Trávníku ve školní družině základní školy U tenisu autorské čtení spojené s autogramiádou z knih napsaných dětmi.

Jednalo se o děti 2. až 4. tříd, které jsou členy čtenářského klubu při školní družině. Tyto děti nejen rády čtou a poslouchají příběhy, ale také dokáží zajímavá vyprávění i vymýšlet.

Díky tomu si zábavnou a nenásilnou formou rozvíjejí a posilují svou čtenářskou gramotnost tak, aby ji mohly s úspěchem v životě používat.

Kromě paní knihovnice, všechny přítomné hosty pozdravil také ředitel školy. Stejně jako ona popřál dětem hodně dobrých nápadů a vytrvalosti. Děti pak byly za své snažení odměněny malým dárkem.

Poděkování se dostalo i rodičům dětí za podporu, kterou dětem v jejich činnosti poskytují.

Odpoledne všem zpříjemnila paní klavíristka krásnou hudbou. 

Pak už děti podepisovaly a rozdávaly své knihy, návštěvníci si mohli ověřit znalosti v literárním kvízu, prohlédnout si výstavu rukopisů i komiksů také vytvořených dětmi a posilnit se malým občerstvením v podobě čaje a sušenek. 

Všichni odcházeli domů příjemně naladěni, s dobrým pocitem z povedené akce.