Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

5. 4.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Tak jako každý rok i letos se na naší škole konala v měsíci lednu konverzační soutěž v anglickém jazyce.
Žáci obou kategorií (mladší 6.-7. třídy, starší 8.-9. třídy) nejdříve absolvovali písemný test s poslechem a porozuměním textu. Ti nejúspěšnější řešitelé poté měli možnost prokázat své další znalosti při ústní části během rozhovoru s komisí a při vlastním vyprávění k vylosovanému tématu.


1. místo v každé kategorii získala děvčata: Izabela Mikóczi ze 7.A a Karolína Kašpárková z 9. A. Zatímco Iza už naši školu úspěšně reprezentovala v okresním kole na Středisku volného času Atlas a Bios 5. února, Káju tato zkušenost teprve čeká. Přejeme jí tímto na 26. února 2024 také hodně štěstí a děkujeme oběma dívkám za účast.