Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

26. - 31.1.: Zimní pobyt v přírodě 5.S
31. 1.: Žákovský ples
24. ledna 2007 naše žákyně 5. ročníku Nela Greisslerová obsadila druhé místo v okresním kole matematické olympiády. Gratulujeme a přejeme hodně dalších řešitelských úspěchů
Dne 7.2.2007 se konalo na odborném učilišti Šířava okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Obrovského úspěchu dosáhl náš žák Roman Prachař z 9.B v kategorii II A a Jan Sochor ze 7.B v kategorii I A. Oba soutěžící  se statečně rvali a zvítězili v konkurenci všech nejlepších žáků v našem okrese. Gratulujeme!
M.Pospíšil

Jako každý rok, tak i letos, se konala dne 12. 12. 2006 na naší škole soutěž v anglické konverzaci. Soutěže se účastnili žáci 2. stupně, kteří měli možnost ukázat, jak moc jsou zdatní v poslechu a v mluveném projevu.

Ve středu 3. května 2006 se v naší škole uskutečnila Taneční soutěž pro dívky, které navštěvují kroužek Aerobiku.

V pátek 24. února proběhlo na naší škole školní kolo Recitační soutěže - 1. kategorie pro žáky 2. a 3. tříd a 2.kategorie pro žáky 4. a 5. tříd.

Každoročně se žáci naší školy účastní pěvecké soutěže, kterou pořádá DDM Atlas, "Slavíci z Přerova". I letos v říjnu tomu nebylo jinak. ALŽBĚTA ŠVAGERKOVÁ, žákyně 4.třídy obhájila své zařazení do "Zlatého pásma" zpěváků písní KDYŽ SA VALÁŠEK NARODÍ.
Gratulujeme
Na tomto místě najdete výsledkovou listinu, zadání a řešení úloh kategorií A, B a C Zeměpisné olympiády 2005.